ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ

Ο πολιτικός ή αρχιτέκτονας μηχανικός είναι υπεύθυνοι στη σύνταξη του φακέλου του ακινήτου για την έκδοση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου.

Η σύνταξη του φακέλου απαιτεί τη συνδρομή μηχανικού. Ο λόγος είναι γιατί με την έκδοση του πιστοποιητικού πληρότητας, το οποίο θα χορηγείται με την εγγραφή στην ηλεκτρονική ταυτότητα, δεν θα χρειάζεται για κάθε μεταβίβαση το πιστοποιητικό πολεοδομικής καθαρότητας που εκδίδουν με έξτρα κόστος οι μηχανικοί. Επίσης δε θα χρειάζεται, το ενεργειακό πιστοποιητικό, εφόσον το ακίνητο προορίζεται για ενοικίαση ή πώληση, όπως συμβαίνει σήμερα.

Αναλαμβάνουμε την έκδοσης ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου στην Περιφέρεια Αττικής, στο Δήμο Τανάγρας, στο Δήμο Χαλκιδαίων, στο Δήμο Κορινθίων, Δήμο Λουτρακίου και στο Δήμο Τρίπολης. Τηλέφωνο επικοινωνίας: Καλέστε μας στο 6974581334. Εναλλακτικά συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας και θα σας καλέσουμε εμείς.

Ο ιδιοκτήτης ορίζει τον μηχανικό που θα αναλάβει την έκδοση του πιστοποιητικού. Ο Μηχανικός συμπληρώνει το φάκελο τα στοιχεία της ηλεκτρονικής ταυτότητας του κτιρίου ή της διηρημένης ιδιοκτησίας, για κάθε κτίριο ή διηρημένη ιδιοκτησία. Επίσης συγκεντρώνει και καταθέτει τα δικαιολογητικά ηλεκτρονικής ταυτότητας.

Αν έχουν συσταθεί οριζόντιες ή κάθετες ιδιοκτησίες, ο μηχανικός για το σύνολο του κτιρίου μπορεί να ορίζεται ύστερα από απόφαση της πλειονότητας των κοινωνών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον κανονισμό της οροφοκτησίας, άλλως με απλή πλειονότητα.

Η εργασία του μηχανικού είναι να ελέγξει το ακίνητο σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια της πολεοδομίας (εφόσον υπάρχουν) και αφού κάνει τις απαραίτητες μετρήσεις για την:

 • νομιμότητα του χώρου
 • ενεργειακή απόδοση
 • στατική επάρκεια
 • ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό

Αναλυτικάο μηχανικός καταγράφει

 • το στέλεχος της οικοδομικής άδειας του κτιρίου με τις αναθεωρήσεις της
 • τα σχέδια που συνοδεύουν την οικοδομική άδεια
 • το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου ή τμημάτων αυτού
 • το πιστοποιητικό ελέγχου κατασκευής
 • δηλώσεις υπαγωγής σε νόμους αναστολής επιβολής κυρώσεων επί αυθαιρέτων
 • τα σχέδια κατόψεων, τα οποία αποτυπώνουν το κτίριο στην πραγματική του κατάσταση
 • το δελτίο δομικής τρωτότητας και τη μελέτη στατικής επάρκειας, εφόσον απαιτείται
 • τον πίνακα χιλιοστών και τη μελέτη κατανομής δαπανών του κτιρίου, εφόσον απαιτούνται
 • το Πιστοποιητικό Πληρότητας της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας του Κτιρίου

στη συνέχεια συμπληρώνει τα απαιτούμενα έγγραφα για την υποβολή του φακέλου για την έκδοση της ηλεκτρονικής ταυτότητας.

Μετά τη συμπλήρωση των απαιτούμενων μελετών και εγγράφων εκδίδονται σύμφωνα με τη νομοθεσία ηλεκτρονικής ταυτότητας:

 • το Πιστοποιητικό Πληρότητας και το Πιστοποιητικό Πληρότητας αυτοτελούς διηρημένης ιδιοκτησίας και
 • το Πιστοποιητικό Ελέγχου Κατασκευής από την Υπηρεσία Δόμησης.

Κάθε ακίνητο στην Ελληνική Επικράτεια πρέπει σύμφωνα με τον νέο νόμο να αποκτήσει μια ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου για να υπαχθεί στο ηλεκτρονικό σύστημα του Υπουργείου Περιβάλλοντος (ΥΠΕΚΑ).

Με τη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος, η βεβαίωση μηχανικού και το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης αντικαθίστανται από το Πιστοποιητικό Πληρότητας Κτιρίου ή Ιδιοκτησίας που θα εκδίδεται με την ηλεκτρονική ταυτότητα με τη βοήθεια του μηχανικού.

Δες τι πρέπει να γνωρίζεις για την ηλεκτρονική ταυτότητα κτίρίου

Συνοπτική Περιγραφή παρεχόμενης Υπηρεσίας από το μηχανικό

Σύνταξη του φακέλου από το μηχανικό. Αν ο μηχανικός χρειαστεί θα παέι στην πολεοδομία για εύρεση των απαραίτητων δικαιολογητικών. Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά για ταυτοτητα κτιριου δεν βρεθούν στη πολεοδομία αναλαμβάνουμε να τα σχεδιάσουμε εκ νέου.

Πού υποβάλλονται τα δικαιολογητικά

Η υποβολή των στοιχείων και η αίτηση για την έκδοση πιστοποιητικού κτιρίου γίνεται από τον μηχανικό για λογαριασμό του ιδιοκτήτη. Για την ηλεκτρονική συμπλήρωση των στοιχείων απαιτείται μοναδικός ειδικός κωδικός, ο οποίος εκδίδεται μετά από αίτηση από το αρμόδιο Παρατηρητήριο Δομημένου Περιβάλλοντος ή τον εξουσιοδοτούμενο για τη διαχείριση του πληροφοριακού συστήματος.

Πότε γίνεται ενημέρωση της ηλεκτρονικής ταυτότητας του ακινήτου

Ενημέρωση της ηλεκτρονικής ταυτότητας του κτιρίου, γίνεται υποχρεωτικά μετά από οποιαδήποτε εργασία παρέμβασης ή τροποποίησης στο κτίριο, οριζόντια ή κάθετη διηρημένη ιδιοκτησία για την οποία απαιτείται οικοδομική άδεια ή έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας από δημόσια αρχή.

Κυρώσεις στους μηχανικούς

Σε περίπτωση που κατά τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου ή κατά τους περιοδικούς ελέγχους, έχουν συμπληρωθεί ψευδώς στοιχεία ταυτότητας κτιρίου από τον επιβλέποντα ή τον εξουσιοδοτημένο μηχανικό προβλέπονται κυρώσεις. Επιβάλλονται, πέραν των ποινικών κυρώσεων και των ήδη προβλεπομένων πειθαρχικών κυρώσεων, και πρόστιμο. Το πρόστιμο κυμαίνεται από 2.000 έως 20.000€, ανάλογα με την επιφάνεια που δεν έχει αποτυπωθεί στην ηλεκτρονική ταυτότητα του κτιρίου.

Αναλαμβάνουμε την έκδοσης ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου στην Περιφέρεια Αττικής, στο Δήμο Τανάγρας, στο Δήμο Χαλκιδαίων, στο Δήμο Κορινθίων, Δήμο Λουτρακίου και στο Δήμο Τρίπολης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 4581 334. Εναλλακτικά συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας και θα σας καλέσουμε εμείς.