ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ (2024)

−Σε ποιες συναλλαγές ακινήτων είναι απαραίτητη

−Τι περιλαμβάνει

−Πότε ανανεώνεται

−Πόσο κοστίζει

– Δικαιολογητικά

– Ποιοι ιδιοκτήτες πρέπει να εκδώσουν ηλεκτρονική ταυτότητα

– Χρονικό πλαίσιο και προθεσμία

– Ηλεκτρονικό μητρώο ακινήτου

Το Νομοσχέδιο για την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτηρίου έχει το τίτλο “Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος”.

Η πρώτη παράγραφος του άρθρου 3 του νομοσχεδίου ορίζει σαν «Ταυτότητα Κτηρίου» το φάκελο με όλα τα στοιχεία του κτηρίου. Ο φάκελος αυτός δημιουργείται, αλλάζει και τηρείται από τον αρμόδιο μηχανικό.

Αυτό το φάκελο είναι υποχρεωμένοι να φυλάσσουν οι ιδιοκτήτες των ακινήτων. Σύμφωνα με το νόμο, δε, είναι υποχρεωτικό να φυλάσσεται και αντίγραφο της «Ταυτότητας Κτηρίου», του φακέλου δηλαδή, σε ειδικό χώρο εντός του κτιρίου.

Προσοχή: όταν αναφέρεται σε ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου εννοείται πραγματικός φάκελος και όχι η ηλεκτρονική του μορφή.

Αναλαμβάνουμε την έκδοσης ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου στην Περιφέρεια Αττικής, στο Δήμο Τανάγρας, στο Δήμο Χαλκιδαίων, στο Δήμο Κορινθίων, Δήμο Λουτρακίου και στο Δήμο Τρίπολης. Τηλέφωνο επικοινωνίας: Καλέστε μας στο 6974581334. Εναλλακτικά συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας και θα σας καλέσουμε εμείς.

Το έντυπο της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας μαζί με το πιστοποιητικό πληρότητας της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας κτηρίου θα πρέπει να τηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή στο Παρατηρητήριο Δομημένου Περιβάλλοντος και αποτελούν στοιχεία ελέγχου. Το Παρατηρητήριο Δομημένου Περιβάλλοντος θα προχωρεί σε δειγματοληπτικούς ελέγχους κάθε χρόνο σε ποσοστό 3% των κτηρίων που έχουν λάβει την Ηλεκτρονική Ταυτότητα.

Με την προσκόμιση και της… ακτινογραφίας του κτιρίου θα γίνονται εφεξής οι πωλήσεις κάθε είδους σπιτιών και επαγγελματικών χώρων. Ο λόγος για την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίων (ΗΤΚ) που βάσει του τελευταίου νόμου για την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος (ν. 4495/2017), ο οποίος ξεκίνησε να ισχύει μετά και τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις αρχές Νοεμβρίου, καθίσταται υποχρεωτική για τις μεταβιβάσεις κτιρίων.

Για πρώτη φορά θεσπίστηκε με νόμο για ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου νόμος N. 3843/2010, αλλά δεν εφαρμόστηκε καθώς χρειαζόταν μια σειρά από διοικητικές πράξεις που δεν ολοκληρώθηκαν. Ωστόσο και τώρα η εφαρμογή της τελεί υπό την αίρεση της δημιουργίας του Ηλεκτρονικού Μητρώου.

Αν και προσθέτει ένα επιπλέον κόστος στους ιδιοκτήτες ακινήτων, αυξάνοντας ταυτόχρονα τον αριθμό των δικαιολογητικών που είναι απαραίτητα για να ολοκληρωθεί μια μεταβίβαση ακινήτου, η ΗΤΚ θεωρείται ένα αξιόπιστο εργαλείο. Κι αυτό γιατί οι κάτοχοι θα έχουν μια πλήρη εικόνα της κατάστασης ενός ακινήτου, θα μεριμνούν για την ασφάλεια και θα γνωρίζουν τι παραβάσεις βαρύνουν ένα κτίριο ώστε να μην αιφνιδιαστούν στο μέλλον.

Τι είναι η Ηλεκτρονική Ταυτότητα κτιρίου – Ακινήτου

Ως ΗΤΚ ορίζεται ο φάκελος που περιλαμβάνει τα στοιχεία του κτιρίου και ειδική αναφορά στον Κωδικό Αριθμό Eθνικού Kτηματολογίου(ΚΑΕΚ) του οικοπέδου ή γηπέδου. Αντίγραφο του φακέλου φυλάσσεται σε ειδικό χώρο εντός του κτιρίου με ευθύνη του ιδιοκτήτη. Σκοπός της ΗΤΚ είναι η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης του κτιρίου και των αδειών του, καθώς και η παρακολούθηση και ο έλεγχος των μεταβολών του, κατά τη διάρκεια του χρόνου ζωής του.

Αναλαμβάνουμε φακέλους στην Περιφέρεια Αττικής, στο Δήμο Τανάγρας, στο Δήμο Χαλκιδαίων, στο Δήμο Κορινθίων, Δήμο Λουτρακίου και στο Δήμο Τρίπολης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 4581 334. Εναλλακτικά συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας και θα σας καλέσουμε εμείς.

Ποιός ο στόχος της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου ακινήτου

Στόχος της Hλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου είναι η λεπτομερής αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης του κάθε κτιρίου και των οικοδομικών αδειών του, όπως και η παρακολούθηση και ο έλεγχος των μεταβολών του, κατά τη διάρκεια του χρόνου ζωής του.

Με την απόκτηση της ηλεκτρονικής ταυτότητας το κτίριο/διαμέρισμα/κτίσμα θα είναι Πλήρως Νόμιμο και θα έχει όλες τις δυνατότητες μεταβίβασης, ενοικίασης χωρίς περαιτέρω απαιτήσεις (Βεβαιώσεις αυθαιρέτων από μηχανικό κλπ).
Επίσης κάθε ακίνητο που θα εντάσσεται σε αυτή την υποχρεωτική από το νόμο διαδικασία, θα μπορεί ο κάθε ιδιοκτήτης να έχει:
– Γνώση για την νομιμότητα ή μη του ακινήτου ή του κτιρίου
– Σχέδια φακέλου του ακινήτου ή όλου του κτιρίου
– Γνώση για την ενεργειακή κατάταξη του ακινήτου
– Στατική επάρκειά του κτιρίου

Τι περιλαμβάνει πρακτικά ο φάκελος της ηλεκτρονικής ταυτότητας

Πρόκειται για τον φάκελο που περιλαμβάνει τα στοιχεία του κτιρίου με ειδική αναφορά στον αριθμό ΚΑΕΚ του οικοπέδου ή γηπέδου.
Εξουσιοδοτημένος μηχανικός συμπληρώνει σε ειδικό έντυπο το οποίο τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή.

Ποια είναι η διαδικασία

Ο ιδιοκτήτης απευθύνεται στο Μηχανικό, ο οποίος συμπληρώνει τα στοιχεία της ταυτότητας τού κτιρίου ή της διηρημένης ιδιοκτησίας.

Σε περίπτωση πολυκατοικιών όπου έχουν συσταθεί οριζόντιες ή κάθετες ιδιοκτησίες ο Μηχανικός για το σύνολο του κτιρίου δύναται να ορίζεται µετά από απόφαση της πλειοψηφίας των κοινωνών σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον κανονισµό της οροφοκτησίας, άλλως µε απλή πλειοψηφία. Για την συµπλήρωση απαιτείται έλεγχος του συνόλου του κτιρίου.

Τι πρέπει να κάνει ο μηχανικός

Ο μηχανικός αφού ελέγξει το ακίνητο σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια της πολεοδομίας (εφόσον υπάρχουν) και αφού κάνει τις απαραίτητες μετρήσεις για την:
– νομιμότητα του χώρου
– ενεργειακή απόδοση
– στατική επάρκεια
– ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό

Αναλυτικά για την έκδοση της ηλεκτρονικής ταυτότητας ο μηχανικός καταγράφει
– το στέλεχος της οικοδομικής άδειας του κτιρίου με τις αναθεωρήσεις της
– τα σχέδια που συνοδεύουν την οικοδομική άδεια
– το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου ή τμημάτων αυτού
– το πιστοποιητικό ελέγχου κατασκευής
– δηλώσεις υπαγωγής σε νόμους αναστολής επιβολής κυρώσεων επί αυθαιρέτων
– τα σχέδια κατόψεων, τα οποία αποτυπώνουν το κτίριο στην πραγματική του κατάσταση
– το δελτίο δομικής τρωτότητας και τη μελέτη στατικής επάρκειας, εφόσον απαιτείται
– τον πίνακα χιλιοστών και τη μελέτη κατανομής δαπανών του κτιρίου, εφόσον απαιτούνται
– το Πιστοποιητικό Πληρότητας της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας του Κτιρίου

στη συνέχεια συμπληρώνει τα απαιτούμενα έγγραφα για την υποβολή του φακέλου για την έκδοση της ηλεκτρονικής ταυτότητας.

Μετά τη συμπλήρωση των απαιτούμενων μελετών και εγγράφων εκδίδονται:
– το Πιστοποιητικό Πληρότητας και το Πιστοποιητικό Πληρότητας αυτοτελούς διηρημένης ιδιοκτησίας και
– το Πιστοποιητικό Ελέγχου Κατασκευής από την Υπηρεσία Δόμησης.

Δες τις εργασίες που πρέπει να κάνει ο Μηχανικός για έκδοση Ηλεκτρονικής Ταυτότητα Κτιρίου

Ποια είναι τα δικαιολογητικά για έκδοση ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου που περιλαμβάνονται στο φάκελο

Τα δικαιολογητικά, καθώς και τα στοιχεία πληρότητας που πρέπει να περιληφθούν στην ΗΤΚ, είναι τα εξής:
α) το στέλεχος της οικοδομικής άδειας του κτιρίου, με τις αναθεωρήσεις της,
β) τα σχέδια που συνοδεύουν την οικοδομική άδεια,
γ) το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου ή τμημάτων αυτού,
δ) το πιστοποιητικό ελέγχου κατασκευής, εφόσον έχει εκδοθεί,
ε) οι δηλώσεις υπαγωγής σε νόμους αναστολής επιβολής κυρώσεων επί αυθαιρέτων,
στ) τα σχέδια κατόψεων, τα οποία αποτυπώνουν το κτίριο στην πραγματική του κατάσταση όταν αυτή δεν προκύπτει από τα στοιχεία των περιπτώσεων α’, β’ και ε’,
ζ) το δελτίο δομικής τρωτότητας και η μελέτη στατικής επάρκειας, εφόσον απαιτείται,
η) ο πίνακας χιλιοστών και η μελέτη κατανομής δαπανών του κτιρίου, εφόσον απαιτούνται,
θ) το Πιστοποιητικό Πληρότητας για Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου.

Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο φάκελο συμπληρώνονται από τους επιβλέποντες μηχανικούς και από τους εξουσιοδοτημένους μηχανικούς σε ειδικό έντυπο, το οποίο τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή. Εφόσον συμπληρωθούν από τον εξουσιοδοτημένο μηχανικό τα στοιχεία του Πιστοποιητικού Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου (Π.Π.Τ.Κ.) και εκδοθούν τα σχετικά πιστοποιητικά, δίνεται κωδικός ιδιοκτησίας, ο οποίος αποστέλλεται ηλεκτρονικά στον εξουσιοδοτημένο μηχανικό και στον αναφερόμενο στην αίτηση ιδιοκτήτη του κτιρίου ή και της αυτοτελούς διηρημένης ιδιοκτησίας (οριζόντιας ή κάθετης).

Ποια κτίρια οφείλουν να αποκτήσουν Ηλεκτρονική Ταυτότητας και πότε

Για την υποβολή της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας, τα κτίρια διακρίνονται σε κατηγορίες:

Κατηγορία Ι:
α) Στην κατηγορία αυτή υπάγονται τα κτίρια που ανήκουν στο Δημόσιο, στους ΟΤΑ και στα ΝΠΔΔ, καθώς και αυτά που στεγάζουν υπηρεσίες του Δημοσίου, των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ και στεγάζουν υπηρεσίες αυτού.
β) Κτίρια συνάθροισης κοινού: θέατρα, κινηματογράφοι, αίθουσες συγκέντρωσης για κοινωνικές, οικονομικές, πολιτιστικές και θρησκευτικές εκδηλώσεις, συνεδριακά κέντρα και κτίρια εκθέσεων. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται επίσης: πολιτιστικές εγκαταστάσεις (βιβλιοθήκες, μουσεία, αίθουσες εκθέσεων), αθλητικές εγκαταστάσεις (κλειστά γυμναστήρια, γήπεδα με κερκίδες και κλειστούς βοηθητικούς χώρους, γήπεδα ΠΑΕ, ολυμπιακές αθλητικές εγκαταστάσεις), σταθμοί μετεπιβίβασης μέσων μαζικής μεταφοράς.
γ) Πρατήρια υγρών καυσίμων και συνεργεία αυτοκινήτων: κτίρια ή τμήματα κτιρίων που χρησιμοποιούνται για πρατήρια υγρών καυσίμων ή για πλυντήρια αυτοκινήτων, καθώς και κάθε είδους συνεργεία αυτοκινήτων.
δ) Τουριστικά καταλύματα άνω των 300 τ.μ.
ε) Εκπαίδευση: δημόσια και ιδιωτικά κτίρια προσχολικής, πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
στ) Υγεία και κοινωνική πρόνοια: κτίρια περίθαλψης (νοσοκομεία, ιατρικά κέντρα, κλινικές, αγροτικά και περιφερειακά ιατρεία, κέντρα ψυχικής υγείας, κέντρα παροχής υπηρεσιών υγείας). Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται επίσης: βρεφοκομεία, παιδικοί – βρεφονηπιακοί σταθμοί, οικοτροφεία, οίκοι ευγηρίας, ιδρύματα χρονίως πασχόντων, ιδρύματα ατόμων με ειδικές ανάγκες, άσυλα.
ζ) Σωφρονισμός: καταστήματα κράτησης, ειδικά καταστήματα κράτησης νέων.

Κατηγορία ΙΙ: Στην κατηγορία αυτή υπάγονται όλα τα υπόλοιπα κτίρια ανεξαρτήτως χρήσης.

Για τα κτίρια της κατηγορίας Ι η υποβολή της ταυτότητας κτιρίου γίνεται μέσα σε πέντε έτη από την ημερομηνία ισχύος του νόμου ( N. 3843/2010 ). Για τα λοιπά κτίρια της κατηγορίας ΙΙ η υποβολή της ταυτότητας γίνεται κατά τη μεταβίβαση του κτιρίου, οπότε και η σχετική δήλωση για την ταυτότητα προσαρτάται υποχρεωτικώς στο συμβόλαιο της μεταβίβασης της κυριότητας.

Πότε ενημερώνεται η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίων

Ενημέρωση της ΗΤΚ γίνεται ύστερα από οποιαδήποτε εργασία παρέμβασης ή τροποποίησης στο κτίριο, οριζόντια ή κάθετη διηρημένη ιδιοκτησία για την οποία απαιτείται οικοδομική άδεια ή έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας από δημόσια αρχή. Ο έλεγχος και η καταγραφή των στοιχείων της ΗΤΚ μπορεί να πραγματοποιείται και ανά αυτοτελή οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία με γεωχωρική αναφορά. Ύστερα από τη συμπλήρωση των στοιχείων, εκδίδεται από τον εξουσιοδοτημένο μηχανικό: α) το πιστοποιητικό πληρότητας της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτηρίου, ή β) το πιστοποιητικό πληρότητας της ηλεκτρονικής ταυτότητας της αυτοτελούς διηρημένης ιδιοκτησίας.

Τι γίνεται με αυτούς που δεν συμμορφώνονται;

Το Ηλεκτρονικό Μητρώο και τα κεντρικά υπολογιστικά συστήματα της Ε.Κ.Χ.Α. Α.Ε., της ΔΕΗ και του Κέντρου Διαλειτουργικότητας του υπουργείου Οικονομικών που λειτουργεί στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) διασυνδέονται μόνιμα για την παροχή αμοιβαίας δυνατότητας άμεσης πρόσβασης στα στοιχεία των ηλεκτρονικών αρχείων που τηρούν.
Σε περίπτωση όπου από τους σχετικούς ελέγχους διασύνδεσης των ανωτέρω βάσεων δεδομένων προκύπτει ότι δεν τηρήθηκαν οι διατάξεις και οι προθεσμίες αρχικής συμπλήρωσης, ενημέρωσης και περιοδικής συμπλήρωσης της ταυτότητας του κτιρίου, θα ενημερώνεται άμεσα η αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης(ΥΔΟΜ) και το Τοπικό Παρατηρητήριο για τον έλεγχο και την καταγραφή τυχόν αυθαιρέτων κατασκευών.
Πέραν της διαπίστωσης αυθαιρέτων κατασκευών, για την παράλειψη συμπλήρωσης των στοιχείων της ταυτότητας του κτιρίου ή για την υποβολή ανακριβών ή λανθασμένων δηλώσεων των στοιχείων, επιβάλλεται πρόστιμο από τον Ειδικό Γραμματέα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας στον ιδιοκτήτη του ακινήτου. Το πρόστιμο μπορεί να ανέρχεται από 200 ευρώ μέχρι και το 10% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου.

Ποιες αρόδιες υπηρεσίες θα έχουν τα αρχεία ηλεκτρονικής ταυτότητας των κτιρίων

Η βάση δεδομένων των ταυτοτήτων θα συνδεθεί με το Κτηματολόγιο, με τη ΔΕΗ και το υπουργείο Οικονομικών.
Στις πολυκατοικίες μπορούν όλοι οι ιδιοκτήτες μαζί να φτιάξουν την ταυτότητα του κτιρίου και όχι μόνο ανά ιδιοκτησία. Όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για την ταυτότητα και τον έλεγχο δόμησης συμπληρώνονται σε ειδικό έντυπο από τους μηχανικούς.

Ποιες είναι οι κυρώσεις στους μηχανικούς

Αν κατά τη συμπλήρωση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου ή κατά τους περιοδικούς ελέγχους διαπιστωθεί ότι έχουν συμπληρωθεί ψευδώς στοιχεία ταυτότητας κτιρίου από τον επιβλέποντα ή τον εξουσιοδοτημένο μηχανικό, πέραν των ποινικών κυρώσεων, επιβάλλεται:
α) πρόστιμο από 2.000 έως 20.000 ευρώ, ανάλογα με την επιφάνεια που δεν έχει αποτυπωθεί στην Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου,
β) αναστολή άδειας άσκησης επαγγέλματος για διάστημα από 2 έως 24 μήνες, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης.

Για τις ανωτέρω περιπτώσεις παραβάσεων, σε περίπτωση υποτροπής, καθώς και όταν οι ανωτέρω παραβάσεις αφορούν οικοδομικές εργασίες σε παραδοσιακούς οικισμούς, περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και σε προστατευόμενες περιοχές του άρθρου 19 του ν. 1650/1986, το πρόστιμο είναι από 4.000 ευρώ έως 40.000 ευρώ. Η αναστολή αδείας ασκήσεως επαγγέλματος ορίζεται από 4 έως 48 μήνες ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης.

Ποιοι έλεγχοι προβλέπονται

Το Παρατηρητήριο Δομημένου Περιβάλλοντος πραγματοποιεί δειγματοληπτικούς ελέγχους ετησίως σε ποσοστό 3% των κτιρίων που λαμβάνουν ταυτότητα. Ο έλεγχος των υποβαλλόμενων στοιχείων της ταυτότητας κτιρίου διενεργείται από ελεγκτές δόμησης, οι οποίοι ορίζονται με ηλεκτρονική κλήρωση από το αρμόδιο Παρατηρητήριο Δομημένου Περιβάλλοντος. Ο έλεγχος συνίσταται στην επιβεβαίωση της ορθής συμπλήρωσης όλων των απαιτούμενων στοιχείων που περιγράφονται στα έντυπα, το περιεχόμενο των οποίων καθορίζεται με απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Πόσο κοστίζει – προσφορά έκδοσης ηλεκτρονικής ταυτότητας

Το κόστος για τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου και έκδοσης του σχετικού πιστοποιητικού θα κυμαίνεται από περίπου 300 ευρώ και πιθανώς να αυξάνεται ξεπερνώντας τα 1.000 ευρώ, εφόσον το ακίνητο φέρει κάποια πολεοδομική παράβαση που να χρήζει τακτοποίησης.

Ποιοι ιδιοκτήτες πρέπει να εκδώσουν Ηλεκτρονική Ταυτότητα Ακινήτου

Εν γένει η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Ακινήτου αφορά όλα τα κτίσματα της επικράτειας, κατασκευασμένα και αυτά που θα αναγερθούν στο μέλλον. Έτσι, όπως γίνεται κατανοητό η Ηλεκτρονική Ταυτότητα κτηρίου αφορά όλα τα κτήρια της ελληνικής επικράτειας.

Η υποχρέωση έκδοσης Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Ακινήτου αφορά και τα κτίσματα χωρίς οικοδομική άδεια.

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων όλης της χώρας, είναι υποχρεωμένοι να προσλάβουν και να πληρώσουν ιδιώτη μηχανικό που θα κάνει αυτοψία και θα εκδώσει Πιστοποιητικό Πληρότητας Ταυτότητας Κτηρίου.

Οι ιδιοκτήτες όλων των ακινήτων είναι υποχρεωμένοι μέσα σε χρονικό πλαίσιο μιας δεκαπενταετίας (15έτη) να έχουν προσλάβει ιδιώτη μηχανικό που:
– Θα διενεργήσει αυτοψία.
– Θα συμπληρώσει ειδικό έντυπο, σύμφωνα με ότι προβλέπει το Προεδρικό Διάταγμα.
– Θα εκδώσει το Πιστοποιητικό Πληρότητας Ταυτότητας Κτηρίου ή το Πιστοποιητικό πληρότητας αυτοτελούς διηρημένης ιδιοκτησίας.

Έπειτα, η αντίστοιχη Υπηρεσία Δόμησης, δηλαδή η παλιά Πολεοδομία, θα αναλάβει να εκδώσει το Πιστοποιητικό Ελέγχου Κατασκευής. Αυτό το Πιστοποιητικό θα καταχωρηθεί από ειδική Υπηρεσία του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Το πιστοποιητικό που θα εκδοθεί θα αντικαταστήσει σε ισχύ τη βεβαίωση νομιμότητας του Ν.4178/2013. Επιπρόσθετα, θα είναι απαραίτητο έγγραφο για τη σύναψη οποιαδήποτε δικαιοπραξίας. Η Ταυτότητα Κτηρίου θα πρέπει να υποχρεώνεται μετά από κάθε εργασία που πραγματοποιείται στο κτήριο και για την οποία απαιτείται άδεια δόμησης ή έγκριση εργασιών από δημόσια αρχή.

Χρονικό πλαίσιο και η προθεσμία που πρέπει να κινητοποιηθούν οι ιδιοκτήτες ώστε να τακτοποιήσουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το Προεδρικό Διάταγμα

Eντός 10 ετών αν στην προκειμένη ιδιοκτησία δεν υπάρχουν κάποιες αυθαίρετες κατασκευές.
Εντός 5 ετών σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις, που δεν υπάρχει κάποια αυθαίρετη κατασκευή, από την ημερομηνία έναρξης του ηλεκτρονικού συστήματος ταυτότητας κτηρίου.

Για τα κτήρια που δεν έχουν γίνει οι ανάλογες αλλαγές που προβλέπονται από το νόμο υπάρχουν οι εξής διαδικασίες
Προβλέπονται περιοδικοί έλεγχοι ανάλογα με τη χρήση του κτηρίου.
Πιο συγκεκριμένα θα πρέπει να ελέγχονται κάθε 8 έτη τα εξής ακίνητα:
– Kτήρια Συνάθροισης κοινού
– Βιομηχανικά και Βιοτεχνικά κτήρια
– Εμπορικά κέντρα, πολυκαταστήματα, αγορές και υπεραγορές
– τα κτήρια που ανήκουν στο Δημόσιο, στους ΟΤΑ και στα ΝΠΔΔ, καθώς και αυτά που στεγάζουν υπηρεσίες του Δημοσίου, των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ και στεγάζουν υπηρεσίες αυτού.

Θα πρέπει να ελέγχονται κάθε 10 έτη τα εξής
– Kτήρια που χρησιμοποιούνται ως κατοικία
– Εμπορικά καταστήματα
– Σχολεία και φροντιστήρια
– Γραφεία
– Σωφρονιστικά κτήρια

Θα πρέπει να ελέγχονται κάθε 15 έτη τα εξής
– Σταθμοί Αυτοκινήτων
– Αποθήκες
– Κτήρια με χρήση που δεν υπάγεται σε καμία από τις παραπάνω κατηγορίες

Ηλεκτρονικό μητρώο για κάθε ακίνητο

Το ηλεκτρονικό μητρώο των κτηρίων έχει ως σκοπό να καταγράψει όλα τα κτήρια της χώρας, τόσο αυτά που ανήκουν στο δημόσιο όσο και τα ιδιωτικά. Πιο συγκεκριμένα, να γίνει καταγραφή και αποτύπωση όλων των ακινήτων σε συγκεκριμένη πλατφόρμα που θα βρίσκεται στο υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Προτεραιότητα θα έχουν τα αυθαίρετα που θα έχουν κανονίσει τα σχετικά με τους νόμους της τακτοποίησης. Αυτή η διαδικασία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός 5 ετίας.

Η καταγραφή της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτηρίου – ακινήτων είναι υποχρεωτική.
Ακίνητα που δεν διαθέτουν Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτηρίου δεν θα έχουν τη δυνατότητα μεταβίβασης του ακινήτου. Ακόμη, μετά το πέρας των προθεσμιών όλα τα ακίνητα που δεν έχουν κάνει τις ανάλογες ρυθμίσεις, θα υπολογίζονται ως αυθαίρετα.

Σε περίπτωση που έχουν υποβληθεί ψευδή στοιχεία, θα υπάρχουν κυρώσεις και πρόστιμα από 2.000 έως 20.000 ευρώ. Υπάρχει ακόμα και η πιθανότητα για στέρηση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος του μηχανικού από δύο έως 24 μήνες. Η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτηρίου αφορά τόσο το συνολικό κτήριο όσο και για τις αυτοτελείς ιδιοκτησίες, οριζόντιες ή κάθετες. Για να μειωθούν οι καθυστερήσεις στις περιπτώσεις που αφορά συνιδιοκτησία, θα δίνεται η δυνατότητα να ξεκινήσει με τη διαδικασία ο κάθε ιδιοκτήτης ξεχωριστά για το διαμέρισμα του.

Προσοχή: Σε περίπτωση που γίνεται εργασία εκτός της άδειας δομήσεως ή της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτηρίου, αυτή η εργασία θα θεωρείται αυθαίρετη και θα επιβάλλονται τα ανάλογα πρόστιμα.

Θα υπάρξει διασταύρωση των στοιχείων

Ναι θα υπάρξει διασταύρωση στοιχείω στα ακίνητα. Όλα τα στοιχεία του φακέλου θα μπαίνουν σε μία ηλεκτρονική βάση δεδομένων, που θα συνδέεται με τα αρχεία του ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ, της ΔΕΗ και της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών (Ε9) και στη συνέχεια με το Περιουσιολόγιο.
Σε περίπτωση που, από τους σχετικούς ελέγχους διασύνδεσης των ανωτέρω βάσεων δεδομένων, προκύπτει ότι δεν τηρήθηκαν οι σωστές διαδικασίες, θα ενημερώνεται άμεσα η αρμόδια ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ (ΥΔΟΜ) για τον έλεγχο και την καταγραφή τυχόν αυθαιρέτων κατασκευών. Πέραν της διαπίστωσης αυθαιρέτων κατασκευών για την έλλειψη συμπλήρωσης της ταυτότητας του κτιρίου επιβάλλεται πρόστιμο από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΥΠΕΝ).

Κίνδυνοι που έχουν οι ιδιοκτήτες αυθαιρέτων, που δεν θα τα τακτοποιήσουν το αυθαίρετο και εντοπιστούν στην ταυτότητα του κτιρίου

Όσοι ιδιοκτήτες αυθαιρέτων δεν τακτοποιούσουν το αυθαίετο, θα βρεθούν αντιμέτωποι και σε περιορισμούς και απαγορεύσεις για:
– να μεταβιβάσουν, πουλήσουν ή να το γράψουν στα παιδιά τους
– να προβούν στην έκδοση πολεοδομικών αδειών για εργασίες συντήρησης, ανακαίνισης, αποκατάστασης, αλλαγής χρήσης ή και επέκτασης των ακινήτων τους
– να το μισθώσουν νόμιμα
– να μην μπορούν να εκδώσουν οι μισθωτές του ακινήτου άδεια λειτουργίας επιχείρησης (εμπορικά καταστήματα, καταστήματα εστίασης, βιοτεχνίες κ.λπ.)
– να χρηματοδοτηθούν για την αναβάθμιση του κτιρίου από το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκων»
– θα έχουν αυξημένο πρόστιμο και κύνδινο πιθανής κατεδάφισης, 

Αυθαίρετα – παράταση

Σε ό,τι αφορά την υποβολή των δικαιολογητικών των δηλώσεων αυθαιρέτων, που η υποβολή τους λήγει από τις 8 Φεβρουαρίου και μετά, αναμένεται να δοθεί από το υπουργείο Περιβάλλοντος ένας χρόνος παράταση. Για τον λόγο αυτόν θα προωθηθεί μέσα στο επόμενο διάστημα σχετική νομοθετική ρύθμιση. Η περίπτωση αφορά την ολοκλήρωση υπαγωγής των δηλώσεων αυθαιρέτων με προηγούμενους νόμους (Ν. 4014/2011 και Ν. 4178/2013) με την κατάθεση όλων των δικαιολογητικών.
Στο μεταξύ, για τα αυθαίρετα των κατηγοριών 1 έως 4 η διαδικασία της τακτοποίησης συνεχίζεται έως την 31η Μαρτίου 2026. Ωστόσο, μετά την 30ή Σεπτεμβρίου 2020 θα καταβάλλονται προσαυξημένα ποσά τακτοποίησης. Το ύψος της προσαύξησης είναι 20% για το πρώτο έτος καθυστέρησης, ενώ για κάθε επιπλέον έτος το ποσοστό θα αυξάνεται.

Δες Πόσο κοστίζει και ποιοι πρέπει να αποκτήσουν Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου

Δες τα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ